Med gullvivor-öron träffade jag på en tid då få människor var på nätet, har