Med primroses-auricular jeg møtte på en tid da få mennesker var på nettet, har