Napriek širokej škále materiálov, ktoré možno použiť doma v krajine na stavbu a výzdobu,