Druty aluminiowe wewnątrz budynków nie są obecnie używane. Covsem, ani trochę. Tylko miedź. O