Nedostatok vody v krajine - nie je dôvodom na opustenie usporiadanie lôžok a kvetinových