Ange en uppskattning av plantmaterial tillverkaren Rostock (plantor, plantor, knölar, lökar, tänder, root sticklingar,
Min trädgård är fortfarande ung - det är en minus, planterade växter har fortfarande
Var vänlig och ge en uppskattning av planteringsmaterialet hos producenten Russian Garden (plantor, plantor,
ORDER # 863668 daterad 15 augusti 2017 mottogs den 11 oktober 2017. Landningar gjordes