Det högsta trädet i världen har sitt eget namn. Hans namn är Hyperion. Hyperion
Det høyeste treet i verden har sitt eget navn. Hans navn er Hyperion. Hyperion