Klausimas iš mūsų prenumeratoriaus. Tikėjimas: Su vyru ir aš pastatėme kaimo namą. Likusi žemė,