Стога се испоставило да обећање о наставку приче о Владивостоку још није испуњено, због