Uveďte odhad množiteľského materiálu výrobcu Rostock (sadenice, sadenice, hľuzy, cibuľky, zuby, Rezne, rezne, koreňové
Moja záhrada je stále mladá - je to mínus, zasadené rastliny ešte stále nemajú
Uveďte odhad sadiva výrobcu ruského Garden (sadenice, sadenice, hľuzy, cibuľky, zuby, Rezne, rezne, koreňové
Objednávka # 863668 z 15. augusta 2017 bola doručená 11. októbra 2017. Vykládky sa