Rødbeter Detroit Rødbete "Detroit". Til tross for navnet "Nenashen", sannsynligvis vil denne beta bli