Med vsemi raznovrstnimi rastlinami je narava ustvarila tako lepoto oblik cvetja in socvetja, ki