Van alle variëteit van planten heeft de natuur zo'n schoonheid gecreëerd van de vormen