Blant alle slags planter har naturen skapt en slik skjønnhet av blomster og blomsterblomster
Bland alla olika växter har naturen skapat en sådan skönhet av blommans och blommans