Zacząłem opowieść o moich różach tutaj: Po raz kolejny o miłości ... do róż