Ordre fra frø og plantemateriale via Internett, har jeg ikke en nybegynner - ta