Zadaniem systemu odwadniania dachów jest zbieranie i odprowadzanie wody deszczowej do rur. Najbardziej niepiśmienną