Sannolikt har varje sommarboende åtminstone en gång mött problemet med att leta efter planteringsmaterial.
Sannsynligvis har hver sommerboer minst en gang møtt problemet med å søke etter plantemateriale.