Obejmowanie róż na zimę powinno być poprawne. Stare i nie zawsze skuteczne metody zastępowane