Adakah patut membuat rumput dari semanggi putih? Terdapat sebidang tanah yang baik di kawasan