Så dachasäsongen har kommit till ett slut. Vinter självklart förklarar sig själv, och ägarna
När tiden går, blir trädgården vackrare, och allt oftare vill jag besöka dacha inte