Aš galvoju apie tai, kas man septintoji diena? Ir dar aš atėjau prie to,