Hoşgeldin! Sonunda Sibirya ziraatçisi tarafından seranın inşası hakkında rapor aldım. Toplanan 2 gün, üçüncü