Cédrové lesy sú liečebné pre ľudí. Vzduch je úžasne čistý a je to prirodzené,