Sedir ormanları insanlar için iyileştiricidir. Orada hava inanılmaz derecede saftır ve doğaldır çünkü sedir,