Anda mahu, tidak mahu, mulsa atau jatuh tidur dengan tanah jerami, dan air tumbuh-tumbuhan