Jag tänkte på vad sjunde dagen är för mig? Och ändå kommer jag till