Zonering är en viktig del av trädgårdsdesignen. Om det finns zoner, så finns det