Zoning er en viktig del av hagesignalet. Hvis det er soner, så er det