Jag bekänner: receptet på ett mirakelbota som säkert kan rädda människor från sommarstöld är