Odmiany słodkiej papryki są obecnie znane z dużej różnorodności. Próbuję wybrać z nich te,