Nylig er solen redd, de skriver at det er farlig, spesielt under høy aktivitet.