Känt fakta Idag ängssyra - en av dessa köksväxter som inte försvinner med grönsaksstånd