Varianter av paprika är nu kända för en stor variation. Jag försöker välja dem