Alle av oss på en eller annen måte prøver å spare på byggingen -