Nie je to prvý rok, v lete máme vegetariánske obdobie. A samozrejme, pokúsim sa