Mislil sem, kaj je sedmi dan zame? In še vedno prihajajo na to, kar