Byrokratoví dodávatelia si vo väčšine písmen "budov" a otázok, ktoré dostali redaktori www.7dach.ru, zapamätali