Jeg startet historien om mine roser her: Igjen om kjærlighet ... til roser  
Jag började berättelsen om mina rosor här: Återigen om kärlek ... till rosor