Allt började med ett bad, ett vanligt stadsbad. Samtalet vände sig till pilaff, som