Крафтсман - један од најпопуларнијих америчких стилова за приградско становање, које буквално преводи као