Når lyset i en ferieby plutselig slås av, slås ikke bare lyspærene av. For