Sloganla başlayalım: "Su hayatın kaynağıdır. Ona iyi bakın !!!!! "Şimdi haklı nedenler için kullandılar.