Suche mieszanki budowlane (SSS) były z powodzeniem stosowane nawet w czasach radzieckich. "Prekursorami" byli
Rosyjski rynek suchych mieszanek budowlanych rozwija się niezwykle dynamicznie. Obecnie istnieje około dwustu firm,