Sitem neredeyse durgun bir gölün kıyısında. Bu alt siltin, kendi parametrelerinde bile gübre aşan