Dobré popoludnie! Kúpil so svojím manželom 6 hektárový pozemok. Nakreslite trochu so svahom. Na
ahoj V minulom roku sme získali miesto na svahu, pôda bola hlina, s výstavbou