Küçük mesajlar için yıpranmış bir bahçe aracı, tahta parçaları, taşlar oluşuyor gibi görünüyor. Tebeşir