Et slitt ut hagen verktøy, biter av tre, synes sten å være opprettet for
Ett slitat trädgårdsredskap, trästycken, stenar verkar skapas för små meddelanden. Inskriptionerna med krita eller