Ve yine, onun "icatları" ile abone Eugene'den memnunuz: Tablo iki ahşap plakadan oluşmaktadır. Çolaklar