Under våren av hela sommaren invånar "täcker" våg av förberedelse för den nya säsongen.